Ota yhteyttä

Talon salaojitus

Talon salaojitus on yksi tärkeimmistä rakennuksen osista. Onpa sinulla uusi tai vanha talo, omakotitalo, paritalo tai rivitalo, on tärkeää, että talon salaojitus on kunnossa. Salaojien tekeminen ei ole aina ollut pakollista, joten kaikissa vanhemmissa taloissa niitä ei ole lainkaan. Suurin osa kiinteistöistä kuitenkin hyötyisi toimivista salaojista.

Salaojat myös vanhenevat vuosien saatossa. Ne saattavat esimerkiksi kasvaa täyteen juuristoa, jolloin putki on käyttökelvoton. Salaojien kuntoa kannattaakin seurata ja niitä tulee huoltaa, jotta ne ovat toimivat ja hoitavat niille kuuluvan tehtävän.

Talon salaojitus vanhaan ja kellarilliseen rakennukseen sekä omakotitaloon

Talon salaojitus voidaan asentaa vanhaan taloon, jossa ei ole ollut salaojia. Toimenpide on hyvin samankaltainen kuin muihinkin kiinteistöihin. Poikkeuksellista on se, että usein vanhemmissa taloissa on myös maanalainen kellari, joka asettaa haasteita syvyyden suhteen. Lisäksi harvoin on olemassa tarkkoja piirustuksia tai maaperätutkimuksia, jotka hyödyttäisivät suunnitteluvaihetta huomattavasti.

Vanhojen talojen yleisimmät ongelmat ovat:

 • Väärin ohjatut sadevedet valuvat perustuksiin. Joskus sadevesiä ei ole ohjattu mihinkään, vaan ne valuvat suoraan talon sokkelia vasten. Pahimmassa tapauksessa sadevedet on ohjattu salaojien nurkkakaivoihin sillä seurauksella, että neulaset ja lehdet kulkeutuvat salaojaputkiin ja tukkivat putkistot.
 • Värimuutoksia ja kalkkia sokkelissa, joka kertoo kosteudesta kivijalassa ja sokkelissa.
 • Patolevy puuttuu, jolloin kosteus siirtyy perustuksiin aiheuttaen yllä olevia värimuutoksia ja pahimmassa tapauksessa jopa homekasvustoa.
 • Täysin kostunut sokkeli, jossa värimuutoksia. Talon sokkelin vierustan hiekka ei ole soraa, vaan hienojakoista hiekkaa, jossa kosteus säilyy hyvin ja tukkii putkien imureiät kokonaan. Tyypillistä 1980-luvulla rakennetuissa taloissa.
 • Tukkeutunut salaojakaivo estää vesien poistumisen pihalta.
 • Tukkeutunut salaojaputki estää vesien poistumisen asianmukaisesti oikeaan purkupaikkaan.

Oikein toimiva talon salaojitus pitää talon sokkelin kuivana ja asianmukainen poistojärjestelmä huolehtii siitä, että vesi poistuu joko rajaojiin, hulevesikennostoon tai -verkostoon. Jotta salaojat saadaan pysymään hyvässä ja toimivassa kunnossa on niiden kunnossapitoon kiinnitettävä erityistä huomiota.

Talon salaojitus - ota yhteyttä Martelius & Tytöt Oy
Juurten ja maa-aineksen tukkima salaojaputki ja toinen kuva, jossa salaojaputki näkyy aivan väärässä korkeudessa eli ei ole anturan alapuolella.
Talon salaojitus ja sen korjaus - ota yhteyttä Martelius & Tytöt Oy

Talon salaojituksen huoltotoimet

Kun uudet salaojat on saatu asennettua, on erittäin tärkeää huolehtia jatkossa siitä, että salaojitus toimii kuten on tarkoitettu. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että istutusalueet kannattaa sijoittaa muualle, kuin talon välittömään läheisyyteen. On tärkeää, ettei talon lähellä ole pensaita tai puita, joiden juuristo voi työntyä uuteen salaojaputkistoon ja täyttää sen juurikasvulla. Pensaat ja puut hakeutuvat veden perässä varsin pitkiäkin matkoja, joten tämä on hyvä ottaa huomioon pihan suunnittelussa.

Vähintään syksyisin ja keväisin on syytä tarkistaa salaojien toimiminen tarkistuskaivojen kautta. Kulkeeko vesi vai seisooko se siellä. On myös hyvä tarkistaa, että sadevesisuppilot ovat tyhjänä lehdistä, jotta vesi ohjautuu niiden kautta oikeaan paikkaan. Tärkeää on myös tyhjentää sadevesikourut aika ajoin lehdistä ja muusta roskasta, etteivät kourut tukkeudu ja vuoda yli suoraan seinään.

Jos talon salaojitus tai sadevesiputkisto alkaa tukkiintua, voi huuhtelu aukaista tukokset, jos ne havaitaan tarpeeksi ajoissa. Mikäli tilanne arveluttaa, suosittelemme pyytämään ammattilaisen paikalle arvioimaan huollon tarpeen.

Salaojien asennus ja hinta

Kun talon salaojitus asennetaan, on tehtävä tarkkaa työtä, jotta kaadot saadaan tehtyä oikein. Siksi kannattaa valita ammattilainen ja varmistua siitä, että työntekijät ymmärtävät, mitä ovat tekemässä. Me asennamme kaiken itse emmekä käytä alihankkijoita, kuten monet isommat toimijat. Kun tilaatte työn meiltä, tiedätte varmasti, kuka talonne kunnossapidosta salaojien osalta huolehtii.

Asennustyö alkaa valmistelusta, jossa poistetaan laatoituksia, mahdollisia terasseja, aitoja ja kasveja. Kaivuutyö aloittaa varsinaisen asennustyön. Kaivuun tulee tapahtua niin syvälle, että päästään anturan alapuolelle. Poistettava maa-aines ja mahdolliset vanhat salaojaputket ja styroxit viedään jäteasemille.

Talon sivun aukikaivuu salaojaputkitusta varten - ota yhteyttä Martelius & Tytöt Oy
Talon sivun aukikaivuu.

Varsinainen talon salaojitus alkaa kivijalan puhdistuksella ja tarvittaessa viistevaluilla sekä anturanviisteen kermityksellä, patolevyjen asennuksella ja listojen kiinnittämisellä. Kaivannon pohjalle asennetaan salaojaputket ja tarkistetaan kaadot sekä asennetaan salaojakaivot tarkistusta varten.

Sorat uusitaan ja kaikki suojataan uudella styrox-kerroksella, joka eristää ja estää maan/putkien jäätymisen. Sorat tiivistetään ja sadevesiputket asennetaan oikeaan korkoon. Samoin asennetaan sadevesikaivot. Koko kaivanto peitetään vielä soralla ja mahdolliset kaivuujäljet korjataan sovitun mukaisesti yleensä nurmikkomullalla. Maanrakennuskangasta käytetään erottamaan kaivannossa vanha ja uusi maa-aines.

Kaivojen asennus salaojaputkituksessa - ota yhteyttä Martelius & Tytöt Oy
Kaivojen asennusta.

Jos niin on sovittu, asennetaan kivetykset paikalleen, terassit omalle paikalle ja mahdolliset aidat takaisin paikoilleen. Usein salaojien uusimistyön yhteydessä halutaan uusia piha-alueita ja se onkin hyvä mahdollisuus kaivaa esim. uusia valaisimien paikkoja tai istutusalueita.

Terassin siirto salaojituksen yhteydessä - ota yhteyttä Martelius & Tytöt Oy
Siirretyn terassin saa joskus jopa kokonaisen nostettua takaisin paikoilleen.

Millainen on hyvä salaojitus?

 1. Salaojaputkien on oltava riittävän syvällä maan alla, yleensä rakennuksen perustuksen alapuolella ja vähintään routarajan alapuolella, jotta ne voivat tehokkaasti kerätä ja johtaa perustusten ympäristön veden pois rakenteista.
 2. Jotta vesi pääsee valumaan pois, on salaojaputkiston oltava asennettuna asianmukaisella kaltevuudella, yleensä noin 1-2 cm per metri, jotta vesi kulkee virratessaan painovoiman ansiosta pois rakennukselta.
 3. Putkien tulee olla salaojituksessa käytettäviksi tarkoitettuja, yleensä rei’itettyjä muoviputkia, jotka mahdollistavat veden kerääntymisen putkeen ympäröivästä maasta.
 4. Salaojaputkien ympärille tulee asentaa suodatinkangas ja niiden päälle kerros soraa, karkeaa hiekkaa tai muuta vettä läpäisevää materiaalia, joka auttaa estämään maan hiukkasten pääsyn putkistoon ja tukkimisen.
 5. Järjestelmässä tulee olla helposti saavutettavat tarkastus- ja huoltokaivot, joiden avulla salaojajärjestelmää voidaan tarkistaa ja huoltaa tarvittaessa.
 6. Salaojajärjestelmän vesi on johdettava pois rakennuspaikalta niin ettei se aiheuta ongelmia rakennukselle tai naapurustolle. Usein vesi johdetaan julkiseen sadevesiviemäriin tai imeytetään maahan erillisessä imeytyskaivossa.
 7. Salaojitus on suunniteltava ja asennettava huolellisesti ottaen huomioon paikalliset olosuhteet, maaperän laatu ja vedensuuntaus. Huonosti suunniteltu tai asennettu salaojajärjestelmä voi olla tehoton tai aiheuttaa ongelmia myöhemmin.
 8. Hyvä salaojitus huomioi myös sadevesijärjestelmän, kuten räystäskourut ja syöksytorvet, joilla ohjataan katolta tuleva vesi pois perustuksista.
 9. Jokainen rakennus on yksilöllinen ja salaojitusta suunnitellessa tulee ottaa huomioon esimerkiksi rakennuksen ikä, rakenne, mahdollinen kellari tai muut rakenteelliset erityispiirteet.
 10. Vaikka salaojitus on usein pitkäikäinen, tulee sen toimivuutta tarkkailla ja ylläpitää säännöllisesti. Esimerkiksi lehtien puhdistus syöksytorvista ja tarkastuskaivojen tilanteen seuranta on tärkeää.

Ammattitaitoinen suunnittelu, asennus ja oikeaoppinen huolto varmistavat, että salaojitus on tehokas ja toimii asianmukaisesti suojaamaan rakennusta kosteusvaurioilta.

Mitä tahansa mietitkin liittyen salaojaremonttiin, ota meihin yhteyttä ja kysy lisää. Täytä yhteydenottolomake, lähetä sähköpostia info@marteliusoy.fi tai soita 0400 424 043/ Kari Virtanen.

Copyright © 2024 Martelius & Tytöt Oy